Sede electrónica

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

euskadi.eus

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

95. zk., 2012ko maiatzaren 16a, asteazkena

N.º 95, miércoles 16 de mayo de 2012


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

IRAGARKIAK

ANUNCIOS

Pribatuen iragarkiak

Anuncios particulares

DANOBAT RAILWAY SYSTEMS, S. COOP. Y DANO-RAIL, S. COOP.
DANOBAT RAILWAY SYSTEMS, S. COOP. Y DANO-RAIL, S. COOP.
2176
2176

IRAGARKIA, Danobat Railway Systems, S. Coop. eta Dano-Rail, S. Coop. kooperatibek bat egin dutela argitara ematekoa.

ANUNCIO de fusión Danobat Railway Systems. S. Coop. y Dano-Rail, S. Coop.

Euskadiko Kooperatiben Legearen 79.6 artikuluan ezarritakoarekin bat, aditzera ematen da Danobat Railway Systems, S. Coop. eta Dano-Rail, S. Coop. kooperatibek bakoitzak bere Ohiko Batzar Nagusia egin zuela 2012ko apirilaren 20an, non bi kooperatibak bat egiteko erabakiak hartu baitzituzten, Danobat Railway Systems, S. Coop. sozietateak Dano-Rail, S. Coop. xurgatuta. Bat egiteko balantzeak ere –2011ko abenduaren 31n itxi baitziren– onartu zituzten, eta, behar izan den kasuan, kooperatibetako kontuen kontu-hartzaileek egiaztatu dituzte eta bat egitearen proiektura egokitu dira. Proiektu hori Euskadiko Kooperatiben Erregistroan 2011ko abenduaren 15ean gordailutu da. Dano-Rail, S. Coop. likidaziorik gabe desegin da eta haren ondarea blokean transferitu da titulu unibertsalez Danobat Railway Systems, S. Coop. sozietatera.

De conformidad con lo establecido en el artículo 79.6 de la Ley de Cooperativas de Euskadi, se hace público que las Asambleas Generales Ordinarias de las cooperativas Danobat Railway Systems, S. Coop. y Dano-Rail, S. Coop., celebradas ambas el día 20 de abril de 2012, han adoptado los pertinentes acuerdos sobre la fusión de ambas cooperativas mediante la absorción de Dano-Rail, S. Coop. por Danobat Railway Systems, S. Coop., con aprobación de los balances de fusión cerrados el día 31 de diciembre de 2011 verificados, en su caso, por los auditores de cuentas de las cooperativas y ajustándose al Proyecto de Fusión depositado en el Registro de Cooperativas de Euskadi el día 15 de diciembre de 2011, con disolución sin liquidación de Dano-Rail, S. Coop. y traspaso en bloque, a título universal de todo su patrimonio a Danobat Railway Systems, S. Coop.

Euskadiko Kooperatiben Legeko 80. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, kooperatiba horietatik banatzeko eskubidea izango dute zatiketaren aurka bozkatu duten kooperatiba bietako kideek, edo batzar orokorretara joan ez, baina desadostasuna adierazten dutenek, administratzaileei idazki bat bidaliz, berrogei eguneko epean, bat egiteko erabakiaren azken iragarkitik aurrera.

De conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Cooperativas de Euskadi, se hace constar el derecho de separarse de la cooperativa que asiste a todos los socios de las cooperativas participantes en la fusión que hayan votado en contra de la misma, o los que, no habiendo asistido a la Asamblea, expresen su disconformidad mediante escrito dirigido a los administradores en el plazo de cuarenta días desde el último anuncio del acuerdo de fusión.

Bat egitean parte hartzen duten kooperatibetako hartzekodunek zatiketaren aurka egiteko eskubidea dute. Zatiketaren azken iragarkiaren datatik hilabeteko epea izango dute horretarako, Euskadiko Kooperatiben Legearen 81. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Se hace constar igualmente, el derecho de oposición que les corresponde a los acreedores de cualquiera de las cooperativas participantes en la fusión y que se ejercitará, en su caso, con arreglo a lo previsto en el artículo 81 de la Ley de Cooperativas de Euskadi, durante el plazo de un mes a contar desde la fecha del último anuncio del acuerdo de fusión.

Bergara, 2012ko apirilaren 23a.

Danobat Railway Systems, S. Coop. kooperatibako Kontseilu Errektoreko lehendakaria,

R. Idigoras Alberdi.

Dano-Rail, S. Coop. kooperatibako Kontseilu Errektoreko lehendakaria,

A. López Usoz.


Azterketa dokumentala

En Bergara, a 23 de abril de 2012.

El Presidente del Consejo Rector de Danobat Railway Systems, S. Coop.,

R. Idigoras Alberdi.

El Presidente del Consejo Rector de Dano-Rail, S. Coop.,

A. López Usoz.


Análisis documental

Euskadi, bien común